ചീസ് വാറ്റ്

 • Cheese Vat

  ചീസ് വാറ്റ്

  ഒരു ചേരുവയായി പാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചീസ് വാറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. പാൽ ശീതീകരണം, പാൽ തൈര് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ; ഈ പ്രക്രിയകളാണ് പരമ്പരാഗത പാൽക്കട്ടകളുടെ അടിസ്ഥാനം.

  ജിംഗി ചീസ് വാറ്റ് തൈര് കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, സ gentle മ്യമായി മുറിക്കൽ, ഇളക്കിവിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

  ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ സ gentle മ്യവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒഴുക്ക് തൈര് കണങ്ങളുടെ വിഘടനം കുറയ്ക്കുകയും അടിയിൽ വസ്തുക്കളുടെ നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  എല്ലാം എസ്‌യു‌എസ് 304/316 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു, ചൂടാക്കൽ / തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനം, സി‌ഐ‌പി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലീനിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ.